بیوگرافی کامل فریبرز محمدی

متن کامل بیوگرافی فریبرز محمدی

«فریبرز محمدی» در آثاری همچون «زمهریر»، «سرود تولد»، «زنان ونوسی مردان مریخی» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریبرز محمدی

«فریبرز محمدی» در آثاری همچون «زمهریر»، «سرود تولد»، «زنان ونوسی مردان مریخی» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
6.9
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریبرز محمدی

آخرین مشارکت های کاربران