بیوگرافی کامل داود رحمتی

متن کامل بیوگرافی داود رحمتی

«داود رحمتی» در آثاری همچون «دستفروش»، «مرگ گرگ‌ها»، «نینوا»، «نوروز»، «سرعت»، «وعده دیدار»، «یوسف پیامبر» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «مدیر تدارکات»، «گروه تولید»، «دستیار تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی داود رحمتی

«داود رحمتی» در آثاری همچون «دستفروش»، «مرگ گرگ‌ها»، «نینوا»، «نوروز»، «سرعت»، «وعده دیدار»، «یوسف پیامبر» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «مدیر تدارکات»، «گروه تولید»، «دستیار تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.6
1365
7.0
1364
0.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
7.0
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های داود رحمتی