بیوگرافی کامل قاسم جعفری

متن کامل بیوگرافی قاسم جعفری

«قاسم جعفری» در آثاری همچون «ع ش ق»، «پروانگی»، «دختران»، «سپید و سیاه»، «مجنون لیلی»، «گرگ و میش»، «بازنده»، «مسافری از هند»، «خط قرمز»، «همسفر»، «شب آفتابی»، «کاشانه»، «راه سوم»، «قاصدک»، «گل من گلی»، «ماه مهربان»، «محرمانه تهران»، «تب سرد»، «گروگان»، «کودکانی از آب و گل»، «در مسلخ عشق»، «ناسپاس» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر تولید»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «تدوین‌گر»، «روابط عمومی»، «گروه کارگردانی»، «تصویربردار پشت صحنه»، «گروه تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی قاسم جعفری

«قاسم جعفری» در آثاری همچون «ع ش ق»، «پروانگی»، «دختران»، «سپید و سیاه»، «مجنون لیلی»، «گرگ و میش»، «بازنده»، «مسافری از هند»، «خط قرمز»، «همسفر»، «شب آفتابی»، «کاشانه»، «راه سوم»، «قاصدک»، «گل من گلی»، «ماه مهربان»، «محرمانه تهران»، «تب سرد»، «گروگان»، «کودکانی از آب و گل»، «در مسلخ عشق»، «ناسپاس» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر تولید»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «تدوین‌گر»، «روابط عمومی»، «گروه کارگردانی»، «تصویربردار پشت صحنه»، «گروه تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران شده
7.0
1388
7.0
1388
6.8
1386
7.0
1385
7.0
1383
0.0
1381
7.0
1380
0.0
1379
0.0
1379
0.0
1378
0.0
1377
0.0
1375
0.0
1375
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1390
7.0
1388
7.0
1388
6.8
1386
7.0
1385
7.0
1382
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1388
7.0
1388
7.0
1374
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های قاسم جعفری

آخرین مشارکت های کاربران