بیوگرافی کامل علی حق‌فروش

متن کامل بیوگرافی علی حق‌فروش

«علی حق‌فروش» در آثاری همچون «شبکه»، «اقلیما»، «انتخاب»، «بانوی کوچک»، «کمکم کن»، «دو زن»، «تحفه هند»، «هدف»، «آقای شانس»، «همسر»، «شتابزده»، «دو نیمه سیب»، «ساده لوح»، «یک‌بار برای همیشه»، «بازی تمام شد»، «غریبه»، «خارج از محدوده»، «ستاره دنباله‌دار»، «مداربسته»، «بازجویی یک جنایت»، «حیاط پشتی مدرسه عدل آفاق / مدرسه‌ای که می‌رفتیم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی حق‌فروش

«علی حق‌فروش» در آثاری همچون «شبکه»، «اقلیما»، «انتخاب»، «بانوی کوچک»، «کمکم کن»، «دو زن»، «تحفه هند»، «هدف»، «آقای شانس»، «همسر»، «شتابزده»، «دو نیمه سیب»، «ساده لوح»، «یک‌بار برای همیشه»، «بازی تمام شد»، «غریبه»، «خارج از محدوده»، «ستاره دنباله‌دار»، «مداربسته»، «بازجویی یک جنایت»، «حیاط پشتی مدرسه عدل آفاق / مدرسه‌ای که می‌رفتیم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی حق‌فروش

آخرین مشارکت های کاربران