بیوگرافی کامل شهرزاد پویا

متن کامل بیوگرافی شهرزاد پویا

«شهرزاد پویا» در آثاری همچون «دختران خورشید»، «جنگ کودکانه»، «خواب آب»، «کوچه ملی»، «آناهیتا»، «ریسمان باز»، «سینه سرخ»، «گناه من»، «زن زیادی»، «شهر زیبا»، «واکنش پنجم»، «سگ‌کشی»، «روزی که زن شدم»، «چریکه هورام»، «نجات یافتگان»، «سفر به چزابه»، «تا آخرین نفس»، «پناهنده»، «راه و بی‌راه»، «در آرزوی ازدواج»، «باشو غریبه کوچک»، «زیر بام های شهر»، «دوران سربی»، «دوئل»، «عبور از غبار»، «زمان از دست رفته»، «سایه خیال» به عنوان «تدوین‌گر»، «صداگذار»، «منشی صحنه»، «صدا»، «میکس»، «دستیار تدوین»، «امور فنی صدا» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهرزاد پویا

«شهرزاد پویا» در آثاری همچون «دختران خورشید»، «جنگ کودکانه»، «خواب آب»، «کوچه ملی»، «آناهیتا»، «ریسمان باز»، «سینه سرخ»، «گناه من»، «زن زیادی»، «شهر زیبا»، «واکنش پنجم»، «سگ‌کشی»، «روزی که زن شدم»، «چریکه هورام»، «نجات یافتگان»، «سفر به چزابه»، «تا آخرین نفس»، «پناهنده»، «راه و بی‌راه»، «در آرزوی ازدواج»، «باشو غریبه کوچک»، «زیر بام های شهر»، «دوران سربی»، «دوئل»، «عبور از غبار»، «زمان از دست رفته»، «سایه خیال» به عنوان «تدوین‌گر»، «صداگذار»، «منشی صحنه»، «صدا»، «میکس»، «دستیار تدوین»، «امور فنی صدا» حضور داشته است.

جوایز شهرزاد پویا
جوایز شهرزاد پویا
جوایز شهرزاد پویا
شهرزاد پویا در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده و 3 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
7.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1382
7.0
1368
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهرزاد پویا

آخرین مشارکت های کاربران