بیوگرافی کامل امیرحسین قاسمی

در: ایران ، تهران ، تهران

متن کامل بیوگرافی امیرحسین قاسمی

در مرکز آموزش فیلم سازی «باغ فردوس» (۱۳۵۶) مشغول به تحصیل بود اما بعد هابه دانشگاه هنر رفت. فارغ التحصیل(۱۳۶۹) دانشکده سینما تیاتر با مدرک لیسانس در رشته تدوین است. یک سال پس از پایان تحصیلاتش با گرایش به رشته صداگذاری وارد سینما شد و اولین فیلم خود «نیاز» ساخته علی رضا داوود نژاد را صداگذاری کرد. صدابرداری صحنه را هم با فیلم « مدرسه پیرمردها» سجادی حسینی تجربه کرد. قاسمی از اوایل دهه هفتاد پیوسته به صداگذاری و میکس صدا در سینما مشغول است.

متن کامل بیوگرافی امیرحسین قاسمی

در مرکز آموزش فیلم سازی «باغ فردوس» (۱۳۵۶) مشغول به تحصیل بود اما بعد هابه دانشگاه هنر رفت. فارغ التحصیل(۱۳۶۹) دانشکده سینما تیاتر با مدرک لیسانس در رشته تدوین است. یک سال پس از پایان تحصیلاتش با گرایش به رشته صداگذاری وارد سینما شد و اولین فیلم خود «نیاز» ساخته علی رضا داوود نژاد را صداگذاری کرد. صدابرداری صحنه را هم با فیلم « مدرسه پیرمردها» سجادی حسینی تجربه کرد. قاسمی از اوایل دهه هفتاد پیوسته به صداگذاری و میکس صدا در سینما مشغول است.

جوایز امیرحسین قاسمی
جوایز امیرحسین قاسمی
جوایز امیرحسین قاسمی
امیرحسین قاسمی در جشنواره های مختلف 22 بار کاندید شده و 3 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1393
7.1
1391
0.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
9.0
1396
7.2
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
0.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
7.0
1382
7.0
1381
0.0
1372
5.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1397
7.4
1397
7.5
1397
7.0
1395
7.0
1395
7.1
1395
6.8
1394
7.0
1393
6.8
1393
6.7
1393
5.3
1393
7.2
1393
6.9
1392
0.0
1391
6.9
1391
7.0
1390
7.1
1390
6.9
1390
7.0
1390
5.5
1389
7.2
1389
0.0
1388
7.1
1388
7.0
1388
5.3
1388
7.0
1387
7.0
1387
7.0
1387
7.0
1387
7.1
1386
7.0
1386
5.7
1386
7.0
1386
7.0
1386
7.0
1385
7.0
1385
6.9
1385
7.0
1384
7.0
1384
7.0
1383
7.3
1383
7.0
1383
7.0
1382
7.0
1381
0.0
1381
7.0
1381
0.0
1380
7.0
1379
8.1
1379
7.0
1374
0.0
1373
0.0
1373
6.9
1373
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1370
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1395
6.8
1393
6.7
1393
5.3
1393
7.2
1393
6.9
1392
6.9
1391
7.0
1390
6.9
1390
7.0
1390
7.1
1390
5.5
1389
7.2
1389
6.9
1389
0.0
1388
7.1
1388
7.0
1388
7.0
1387
7.0
1387
7.0
1387
7.1
1386
7.0
1386
7.0
1386
7.0
1386
5.7
1386
7.0
1385
7.0
1385
6.9
1385
7.0
1384
7.0
1384
7.0
1383
7.3
1383
7.0
1383
7.0
1382
0.0
1381
7.0
1381
7.0
1381
7.0
1379
8.1
1379
7.0
1374
0.0
1373
0.0
1373
7.0
1370
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
7.0
1375
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرحسین قاسمی

آخرین مشارکت های کاربران