بیوگرافی کامل علی‌رضا رضایی

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا رضایی

«علی‌رضا رضایی» در آثاری همچون «بی خوابی»، «دیدار در استانبول»، «باشو غریبه کوچک»، «جایی برای بازگشت»، «سپید یال»، «شاید عشق نبود»، «شریک زندگی»، «یاد سبز لک لک ها / محبوبه»، «ستارگان خاک»، «فراری»، «گروگان»، «بازی با مرگ»، «غزال»، «ضیافت»، «بلوف»، «خونبارش»، «چک» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «مدیر فیلمبرداری»، «تدوین‌گر»، «دستیار کارگردان»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا رضایی

«علی‌رضا رضایی» در آثاری همچون «بی خوابی»، «دیدار در استانبول»، «باشو غریبه کوچک»، «جایی برای بازگشت»، «سپید یال»، «شاید عشق نبود»، «شریک زندگی»، «یاد سبز لک لک ها / محبوبه»، «ستارگان خاک»، «فراری»، «گروگان»، «بازی با مرگ»، «غزال»، «ضیافت»، «بلوف»، «خونبارش»، «چک» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «مدیر فیلمبرداری»، «تدوین‌گر»، «دستیار کارگردان»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1388
7.0
1370
7.8
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1377
0.0
1373
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
اکران شده
0.0
1388
7.0
1374
0.0
1374
7.0
1374
7.3
1374
5.0
1372
7.0
1370
0.0
1359
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌رضا رضایی

آخرین مشارکت های کاربران