بیوگرافی کامل فریبا صادقیان

متن کامل بیوگرافی فریبا صادقیان

«فریبا صادقیان» در آثاری همچون «چ»، «شور شیرین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریبا صادقیان

«فریبا صادقیان» در آثاری همچون «چ»، «شور شیرین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1391
7.1
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریبا صادقیان

آخرین مشارکت های کاربران