بیوگرافی کامل مجید شهبازی

متن کامل بیوگرافی مجید شهبازی

«مجید شهبازی» در آثاری همچون «شیرهای جوان»، «یورش»، «روی خط مرگ»، «پاتک»، «خط آتش»، «گینس»، «جا به جا»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «کاغذ بی‌خط»، «دست‌های آلوده»، «چشم عقاب»، «معصومیت از دست رفته»، «کلاه پهلوی»، «یادداشت بر زمین» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور»، «تامین خودرو»، «امور مالی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید شهبازی

«مجید شهبازی» در آثاری همچون «شیرهای جوان»، «یورش»، «روی خط مرگ»، «پاتک»، «خط آتش»، «گینس»، «جا به جا»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «کاغذ بی‌خط»، «دست‌های آلوده»، «چشم عقاب»، «معصومیت از دست رفته»، «کلاه پهلوی»، «یادداشت بر زمین» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور»، «تامین خودرو»، «امور مالی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1378
0.0
1376
7.0
1375
7.0
1374
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1393
7.0
1391
6.9
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
6.9
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1378
7.0
1377
0.0
1376
7.0
1374
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1381
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید شهبازی

آخرین مشارکت های کاربران