بیوگرافی کامل خسرو ملکان

متن کامل بیوگرافی خسرو ملکان

«خسرو ملکان» در آثاری همچون «توطئه خانوادگی»، «چمدان»، «سه نفر روی خط»، «مادرزن سلام»، «عروسی مهتاب»، «تماس»، «طوبی»، «زمزمه»، «شب شکن»، «زخمه» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «سرمایه‌گذار»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خسرو ملکان

«خسرو ملکان» در آثاری همچون «توطئه خانوادگی»، «چمدان»، «سه نفر روی خط»، «مادرزن سلام»، «عروسی مهتاب»، «تماس»، «طوبی»، «زمزمه»، «شب شکن»، «زخمه» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «سرمایه‌گذار»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
صدور پروانه ساخت
0.0
1391
7.0
1388
7.0
1385
0.0
1375
0.0
1368
7.0
1367
0.0
1366
0.0
1363
7.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
صدور پروانه ساخت
7.0
1388
7.0
1385
0.0
1375
0.0
1368
7.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
صدور پروانه ساخت
0.0
1391
7.0
1388
7.0
1385
0.0
1375
0.0
1368
7.0
1367
0.0
1363
7.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خسرو ملکان

آخرین مشارکت های کاربران