بیوگرافی کامل مسعود آب‌پرور

متن کامل بیوگرافی مسعود آب‌پرور

«مسعود آب‌پرور» در آثاری همچون «ستارخان»، «ایراندخت»، «مهر خاموش»، «ستاره قطبی»، «شب عقرب»، «لژیونر»، «زخم»، «هوش سیاه»، «زمزمه»، «مرخصی»، «عملیات 125 (فصل سوم)»، «بیگانه»، «ساعت 25»، «قتل آنلاین»، «ترانزیت»، «دره شاپرک‌ها»، «سفر جادویی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مسعود آب‌پرور

«مسعود آب‌پرور» در آثاری همچون «ستارخان»، «ایراندخت»، «مهر خاموش»، «ستاره قطبی»، «شب عقرب»، «لژیونر»، «زخم»، «هوش سیاه»، «زمزمه»، «مرخصی»، «عملیات 125 (فصل سوم)»، «بیگانه»، «ساعت 25»، «قتل آنلاین»، «ترانزیت»، «دره شاپرک‌ها»، «سفر جادویی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1396
7.1
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
0.0
اکران شده
0.0
اکران نشده
7.0
1395
0.0
1393
5.3
1393
0.0
1391
0.0
1389
7.0
1389
0.0
1389
0.0
1385
6.9
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1370
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مسعود آب‌پرور

آخرین مشارکت های کاربران