بیوگرافی کامل رضا راد

متن کامل بیوگرافی رضا راد

«رضا راد» در آثاری همچون «دوله‌تو»، «سفیر»، «شاید یک معجزه»، «مهمان»، «شاهزاده ایرانی»، «معصومیت از دست رفته»، «عشق شیشه‌ای»، «جنگجوی پیروز»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «پنجه در خاک»، «کلید ازدواج»، «سایه به سایه»، «قانون»، «خط آتش»، «کلاه قرمزی و پسر خاله»، «منطقه ممنوع»، «آخرین خون»، «گریز»، «سیرک بزرگ»، «جستجوگر»، «مرگ پلنگ»، «دلار»، «روز باشکوه»، «هی جو»، «گراند سینما»، «ترن»، «پلاک»، «میرزا کوچک‌خان»، «سردار جنگل»، «به دادم برس رفیق»، «مردی در آتش»، «ناجورها»، «ایوالله»، «گناه زیبایی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا راد

«رضا راد» در آثاری همچون «دوله‌تو»، «سفیر»، «شاید یک معجزه»، «مهمان»، «شاهزاده ایرانی»، «معصومیت از دست رفته»، «عشق شیشه‌ای»، «جنگجوی پیروز»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «پنجه در خاک»، «کلید ازدواج»، «سایه به سایه»، «قانون»، «خط آتش»، «کلاه قرمزی و پسر خاله»، «منطقه ممنوع»، «آخرین خون»، «گریز»، «سیرک بزرگ»، «جستجوگر»، «مرگ پلنگ»، «دلار»، «روز باشکوه»، «هی جو»، «گراند سینما»، «ترن»، «پلاک»، «میرزا کوچک‌خان»، «سردار جنگل»، «به دادم برس رفیق»، «مردی در آتش»، «ناجورها»، «ایوالله»، «گناه زیبایی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا راد