بیوگرافی کامل رضا راد

متن کامل بیوگرافی رضا راد

«رضا راد» در آثاری همچون «سفیر»، «دوله‌تو»، «شاید یک معجزه»، «مهمان»، «شاهزاده ایرانی»، «معصومیت از دست رفته»، «عشق شیشه‌ای»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «جنگجوی پیروز»، «کلید ازدواج»، «پنجه در خاک»، «سایه به سایه»، «قانون»، «کلاه قرمزی و پسر خاله»، «منطقه ممنوع»، «خط آتش»، «آخرین خون»، «گریز»، «سیرک بزرگ»، «جستجوگر»، «مرگ پلنگ»، «روز باشکوه»، «هی جو»، «گراند سینما»، «دلار»، «ترن»، «پلاک»، «میرزا کوچک‌خان»، «سردار جنگل»، «به دادم برس رفیق»، «مردی در آتش»، «ناجورها»، «ایوالله»، «گناه زیبایی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا راد

«رضا راد» در آثاری همچون «سفیر»، «دوله‌تو»، «شاید یک معجزه»، «مهمان»، «شاهزاده ایرانی»، «معصومیت از دست رفته»، «عشق شیشه‌ای»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «جنگجوی پیروز»، «کلید ازدواج»، «پنجه در خاک»، «سایه به سایه»، «قانون»، «کلاه قرمزی و پسر خاله»، «منطقه ممنوع»، «خط آتش»، «آخرین خون»، «گریز»، «سیرک بزرگ»، «جستجوگر»، «مرگ پلنگ»، «روز باشکوه»، «هی جو»، «گراند سینما»، «دلار»، «ترن»، «پلاک»، «میرزا کوچک‌خان»، «سردار جنگل»، «به دادم برس رفیق»، «مردی در آتش»، «ناجورها»، «ایوالله»، «گناه زیبایی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا راد