بیوگرافی کامل خسرو محمودی

متن کامل بیوگرافی خسرو محمودی

«خسرو محمودی» در آثاری همچون «سفر مردان خاکستری»، «قاعده بازی»، «گفت‌وگو با سایه»، «موتو»، «خاکستری»، «دوله‌تو»، «هم کلاس» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خسرو محمودی

«خسرو محمودی» در آثاری همچون «سفر مردان خاکستری»، «قاعده بازی»، «گفت‌وگو با سایه»، «موتو»، «خاکستری»، «دوله‌تو»، «هم کلاس» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
6.9
1385
6.8
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
0.0
7.0
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خسرو محمودی

آخرین مشارکت های کاربران