بیوگرافی کامل فریبا سبزی

متن کامل بیوگرافی فریبا سبزی

«فریبا سبزی» در آثاری همچون «زمهریر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریبا سبزی

«فریبا سبزی» در آثاری همچون «زمهریر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریبا سبزی