بیوگرافی کامل شفیع آقامحمدیان

متن کامل بیوگرافی شفیع آقامحمدیان

«شفیع آقامحمدیان» در آثاری همچون «تارهای نامریی»، «فرار از جهنم»، «تلفن»، «چشم عقاب»، «روی خط مرگ»، «مروارید سیاه»، «راننده سفیر»، «سلام بر فرشتگان»، «نزدیک تر از آشنا»، «باغ قرمز»، «آناهیتا» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «تدوین‌گر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شفیع آقامحمدیان

«شفیع آقامحمدیان» در آثاری همچون «تارهای نامریی»، «فرار از جهنم»، «تلفن»، «چشم عقاب»، «روی خط مرگ»، «مروارید سیاه»، «راننده سفیر»، «سلام بر فرشتگان»، «نزدیک تر از آشنا»، «باغ قرمز»، «آناهیتا» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «تدوین‌گر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1376
0.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1378
7.0
1377
0.0
1375
7.0
1375
0.0
1373
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1375
0.0
1373
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1376
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
0.0
1388
7.0
1388
6.9
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شفیع آقامحمدیان

آخرین مشارکت های کاربران