بیوگرافی کامل اللهیاری

متن کامل بیوگرافی اللهیاری

« اللهیاری» در آثاری همچون «زرخرید»، «شب آفتابی»، «والده آقا مصطفی»، «دفاع از ناموس»، «سه تا بزن بهادر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اللهیاری

« اللهیاری» در آثاری همچون «زرخرید»، «شب آفتابی»، «والده آقا مصطفی»، «دفاع از ناموس»، «سه تا بزن بهادر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اللهیاری