بیوگرافی کامل فاطمه دانش‌زاد

متن کامل بیوگرافی فاطمه دانش‌زاد

«فاطمه دانش‌زاد» در آثاری همچون «جایی برای زندگی»، «مربای شیرین»، «دو نفر و نصفی»، «طوبی»، «گره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فاطمه دانش‌زاد

«فاطمه دانش‌زاد» در آثاری همچون «جایی برای زندگی»، «مربای شیرین»، «دو نفر و نصفی»، «طوبی»، «گره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.1
1383
7.0
1380
5.0
1370
7.0
1367
0.0
1364
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فاطمه دانش‌زاد

آخرین مشارکت های کاربران