بیوگرافی کامل علی سلیمانی

متن کامل بیوگرافی علی سلیمانی

«علی سلیمانی» در آثاری همچون «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد (بار کج)»، «حس تماس»، «تونل»، «بهترین سال‌های زندگی ما»، «به وقت خماری»، «تنگه ابوقریب»، «اینجا خانه من است»، «سفر در خانه»، «گمشدگان»، «ترمینال غرب»، «ماه و پلنگ»، «یونس»، «در مدت معلوم»، «کیفر»، «عصر پاییزی»، «راز فانوس»، «یک نفر تا مرگ»، «این هفت نفر»، «لب دریا»، «من پلیس نیستم»، «خاله سوسکه»، «پژواک»، «کلانتری غیر انتفاعی»، «یک وجب از آسمان»، «بی‌پولی»، «زخم شانه حوا»، «بچه های هور»، «نقاب»، «وقت چیدن گردوها»، «روشن‌تر از خاموشی»، «قارچ سمی»، «سگ‌کشی»، «داستان یک شهر 1»، «نجات یافتگان»، «اشنوگل»، «راه و بیراه»، «نسل جادویی»، «دفتری از آسمان»، «پنهان»، «گلوگاه شیطان»، «بهشت اینجاست»، «معراجی ها»، «مثل یک قصه»، «قلاده های طلا»، «مریم مقدس»، «تلفن»، «سهراب»، «شوکران» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «بازنویسی فیلمنامه»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «خواننده»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «ساخت دکور»، «دستیار دکور»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی سلیمانی

«علی سلیمانی» در آثاری همچون «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد (بار کج)»، «حس تماس»، «تونل»، «بهترین سال‌های زندگی ما»، «به وقت خماری»، «تنگه ابوقریب»، «اینجا خانه من است»، «سفر در خانه»، «گمشدگان»، «ترمینال غرب»، «ماه و پلنگ»، «یونس»، «در مدت معلوم»، «کیفر»، «عصر پاییزی»، «راز فانوس»، «یک نفر تا مرگ»، «این هفت نفر»، «لب دریا»، «من پلیس نیستم»، «خاله سوسکه»، «پژواک»، «کلانتری غیر انتفاعی»، «یک وجب از آسمان»، «بی‌پولی»، «زخم شانه حوا»، «بچه های هور»، «نقاب»، «وقت چیدن گردوها»، «روشن‌تر از خاموشی»، «قارچ سمی»، «سگ‌کشی»، «داستان یک شهر 1»، «نجات یافتگان»، «اشنوگل»، «راه و بیراه»، «نسل جادویی»، «دفتری از آسمان»، «پنهان»، «گلوگاه شیطان»، «بهشت اینجاست»، «معراجی ها»، «مثل یک قصه»، «قلاده های طلا»، «مریم مقدس»، «تلفن»، «سهراب»، «شوکران» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «بازنویسی فیلمنامه»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «خواننده»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «ساخت دکور»، «دستیار دکور»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1389
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.4
1392
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
5.4
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1378
0.0
1378
7.0
1377
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی سلیمانی

آخرین مشارکت های کاربران