بیوگرافی کامل فرهاد حمیدی

متن کامل بیوگرافی فرهاد حمیدی

«فرهاد حمیدی» در آثاری همچون «مونس»، «لنگرگاه»، «پشت و خنجر»، «نان و نمک»، «غرور و تعصب»، «شوهر کرایه‌ای»، «دشنه»، «رضا چلچله»، «بده در راه خدا»، «خشم عقاب‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرهاد حمیدی

«فرهاد حمیدی» در آثاری همچون «مونس»، «لنگرگاه»، «پشت و خنجر»، «نان و نمک»، «غرور و تعصب»، «شوهر کرایه‌ای»، «دشنه»، «رضا چلچله»، «بده در راه خدا»، «خشم عقاب‌ها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرهاد حمیدی

آخرین مشارکت های کاربران