بیوگرافی کامل سیروس نصیری

متن کامل بیوگرافی سیروس نصیری

«سیروس نصیری» در آثاری همچون «آرایش غلیظ»، «شاید وقتی دیگر...» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سیروس نصیری

«سیروس نصیری» در آثاری همچون «آرایش غلیظ»، «شاید وقتی دیگر...» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1392
6.9
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سیروس نصیری

آخرین مشارکت های کاربران