بیوگرافی کامل بهمن دان‌اصفهانی

متن کامل بیوگرافی بهمن دان‌اصفهانی

«بهمن دان‌اصفهانی» در آثاری همچون «دن وارینی»، «شب گمشده»، «موش»، «ضربان منفی»، «هرچی تو بخوای»، «قصه دل‌ها»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «زیر تیغ»، «شیرهای جوان»، «حماسه قهرمانان»، «طوفان شن»، «ویرانگر»، «گارد ویژه»، «هدف»، «سالارخان» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهمن دان‌اصفهانی

«بهمن دان‌اصفهانی» در آثاری همچون «دن وارینی»، «شب گمشده»، «موش»، «ضربان منفی»، «هرچی تو بخوای»، «قصه دل‌ها»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «زیر تیغ»، «شیرهای جوان»، «حماسه قهرمانان»، «طوفان شن»، «ویرانگر»، «گارد ویژه»، «هدف»، «سالارخان» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهمن دان‌اصفهانی

آخرین مشارکت های کاربران