بیوگرافی کامل علی دهقان

متن کامل بیوگرافی علی دهقان

«علی دهقان» در آثاری همچون «پرستوهای عاشق»، «پل سفید»، «آلزایمر»، «خدا نزدیک است»، «تنبل قهرمان»، «زشت و زیبا»، «شمارش معکوس»، «خشم الهی»، «حلقه‌های ازدواج»، «جانی و تپل»، «فریاد زیر آب»، «عشق و خشونت»، «هم‌راهان»، «حرمت رفیق»، «خدا قوت»، «چلچراغ»، «آتش جنوب»، «پیش‌کسوت»، «مادرجونم عاشق شده»، «ماه عسل»، «رقیب»، «شرف»، «کندو»، «راننده اجباری»، «قسم»، «فاصله»، «ماشین مشتی ممدلی»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «شکست‌ناپذیر»، «گل‌پری جون»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «ناجورها»، «آب توبه»، «زیر پوست شب»، «مهدی فرنگی»، «تهمت»، «کوثر»، «آقای جاهل»، «ناخدا»، «در آخرین لحظه»، «تیغ آفتاب»، «کج‌کلاه‌خان»، «نفرین»، «مصطفی‌لره»، «تنگنا»، «مردها و نامردها»، «حریص»، «سراب»، «ممل آمریکایی»، «قمار زندگی»، «فرار از زندگی»، «یک جو غیرت»، «ستارخان»، «مستاجر»، «گذر اکبر»، «همیشه قهرمان»، «قلندر»، «پخمه»، «مردان خشن»، «آتشپاره شهر»، «میعادگاه خشم»، «خوشگل محله»، «قوز بالا قوز»، «حادثه جویان»، «جعفر و گلنار»، «زیبای جیب‌بر»، «مردی از جنوب شهر»، «قیصر»، «بهشت دور نیست»، «دختر عشوه‌گر»، «لوطی قرن‌بیستم»، «پنجه آهنین»، «شعله‌های خشم»، «تحفه هند»، «من شوهر میخوام»، «آشیانه خورشید»، «همه‌سر حریف»، «پرتگاه مخوف»، «اخراجی ها 3» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی دهقان

«علی دهقان» در آثاری همچون «پرستوهای عاشق»، «پل سفید»، «آلزایمر»، «خدا نزدیک است»، «تنبل قهرمان»، «زشت و زیبا»، «شمارش معکوس»، «خشم الهی»، «حلقه‌های ازدواج»، «جانی و تپل»، «فریاد زیر آب»، «عشق و خشونت»، «هم‌راهان»، «حرمت رفیق»، «خدا قوت»، «چلچراغ»، «آتش جنوب»، «پیش‌کسوت»، «مادرجونم عاشق شده»، «ماه عسل»، «رقیب»، «شرف»، «کندو»، «راننده اجباری»، «قسم»، «فاصله»، «ماشین مشتی ممدلی»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «شکست‌ناپذیر»، «گل‌پری جون»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «ناجورها»، «آب توبه»، «زیر پوست شب»، «مهدی فرنگی»، «تهمت»، «کوثر»، «آقای جاهل»، «ناخدا»، «در آخرین لحظه»، «تیغ آفتاب»، «کج‌کلاه‌خان»، «نفرین»، «مصطفی‌لره»، «تنگنا»، «مردها و نامردها»، «حریص»، «سراب»، «ممل آمریکایی»، «قمار زندگی»، «فرار از زندگی»، «یک جو غیرت»، «ستارخان»، «مستاجر»، «گذر اکبر»، «همیشه قهرمان»، «قلندر»، «پخمه»، «مردان خشن»، «آتشپاره شهر»، «میعادگاه خشم»، «خوشگل محله»، «قوز بالا قوز»، «حادثه جویان»، «جعفر و گلنار»، «زیبای جیب‌بر»، «مردی از جنوب شهر»، «قیصر»، «بهشت دور نیست»، «دختر عشوه‌گر»، «لوطی قرن‌بیستم»، «پنجه آهنین»، «شعله‌های خشم»، «تحفه هند»، «من شوهر میخوام»، «آشیانه خورشید»، «همه‌سر حریف»، «پرتگاه مخوف»، «اخراجی ها 3» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1395
7.5
1389
7.0
1385
7.0
1380
5.0
1377
0.0
1376
0.0
1358
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
6.5
1355
0.0
1354
0.0
1354
6.9
1354
7.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
7.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
5.5
1352
0.0
1352
7.3
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
6.9
1352
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
7.3
1348
7.0
1348
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1344
0.0
1342
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی دهقان