بیوگرافی کامل علی دهقان

متن کامل بیوگرافی علی دهقان

«علی دهقان» در آثاری همچون «پرستوهای عاشق»، «پل سفید»، «آلزایمر»، «خدا نزدیک است»، «تنبل قهرمان»، «زشت و زیبا»، «شمارش معکوس»، «خشم الهی»، «عشق و خشونت»، «هم‌راهان»، «حرمت رفیق»، «خدا قوت»، «حلقه‌های ازدواج»، «جانی و تپل»، «فریاد زیر آب»، «آتش جنوب»، «پیش‌کسوت»، «مادرجونم عاشق شده»، «ماه عسل»، «چلچراغ»، «کندو»، «راننده اجباری»، «قسم»، «رقیب»، «شرف»، «فاصله»، «ناجورها»، «آب توبه»، «زیر پوست شب»، «تهمت»، «مهدی فرنگی»، «ماشین مشتی ممدلی»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «شکست‌ناپذیر»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «گل‌پری جون»، «کوثر»، «کج‌کلاه‌خان»، «نفرین»، «مصطفی‌لره»، «تنگنا»، «مردها و نامردها»، «حریص»، «آقای جاهل»، «ناخدا»، «در آخرین لحظه»، «تیغ آفتاب»، «ممل آمریکایی»، «سراب»، «فرار از زندگی»، «یک جو غیرت»، «ستارخان»، «مستاجر»، «گذر اکبر»، «همیشه قهرمان»، «قلندر»، «پخمه»، «قمار زندگی»، «آتشپاره شهر»، «میعادگاه خشم»، «خوشگل محله»، «مردان خشن»، «حادثه جویان»، «جعفر و گلنار»، «زیبای جیب‌بر»، «مردی از جنوب شهر»، «قوز بالا قوز»، «بهشت دور نیست»، «قیصر»، «دختر عشوه‌گر»، «لوطی قرن‌بیستم»، «پنجه آهنین»، «شعله‌های خشم»، «تحفه هند»، «من شوهر میخوام»، «آشیانه خورشید»، «همه‌سر حریف»، «پرتگاه مخوف»، «اخراجی ها 3» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی دهقان

«علی دهقان» در آثاری همچون «پرستوهای عاشق»، «پل سفید»، «آلزایمر»، «خدا نزدیک است»، «تنبل قهرمان»، «زشت و زیبا»، «شمارش معکوس»، «خشم الهی»، «عشق و خشونت»، «هم‌راهان»، «حرمت رفیق»، «خدا قوت»، «حلقه‌های ازدواج»، «جانی و تپل»، «فریاد زیر آب»، «آتش جنوب»، «پیش‌کسوت»، «مادرجونم عاشق شده»، «ماه عسل»، «چلچراغ»، «کندو»، «راننده اجباری»، «قسم»، «رقیب»، «شرف»، «فاصله»، «ناجورها»، «آب توبه»، «زیر پوست شب»، «تهمت»، «مهدی فرنگی»، «ماشین مشتی ممدلی»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «شکست‌ناپذیر»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «گل‌پری جون»، «کوثر»، «کج‌کلاه‌خان»، «نفرین»، «مصطفی‌لره»، «تنگنا»، «مردها و نامردها»، «حریص»، «آقای جاهل»، «ناخدا»، «در آخرین لحظه»، «تیغ آفتاب»، «ممل آمریکایی»، «سراب»، «فرار از زندگی»، «یک جو غیرت»، «ستارخان»، «مستاجر»، «گذر اکبر»، «همیشه قهرمان»، «قلندر»، «پخمه»، «قمار زندگی»، «آتشپاره شهر»، «میعادگاه خشم»، «خوشگل محله»، «مردان خشن»، «حادثه جویان»، «جعفر و گلنار»، «زیبای جیب‌بر»، «مردی از جنوب شهر»، «قوز بالا قوز»، «بهشت دور نیست»، «قیصر»، «دختر عشوه‌گر»، «لوطی قرن‌بیستم»، «پنجه آهنین»، «شعله‌های خشم»، «تحفه هند»، «من شوهر میخوام»، «آشیانه خورشید»، «همه‌سر حریف»، «پرتگاه مخوف»، «اخراجی ها 3» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1395
7.5
1389
7.0
1385
7.0
1380
5.0
1377
0.0
1376
0.0
1358
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
6.5
1355
0.0
1355
6.9
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
5.5
1352
0.0
1352
7.3
1352
0.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
6.9
1352
0.0
1352
0.0
1351
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
0.0
1349
7.0
1348
7.3
1348
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1344
0.0
1342
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی دهقان