بیوگرافی کامل علی دهقان

متن کامل بیوگرافی علی دهقان

«علی دهقان» در آثاری همچون «پرستوهای عاشق»، «پل سفید»، «آلزایمر»، «خدا نزدیک است»، «تنبل قهرمان»، «زشت و زیبا»، «شمارش معکوس»، «خشم الهی»، «خدا قوت»، «حلقه‌های ازدواج»، «جانی و تپل»، «فریاد زیر آب»، «هم‌راهان»، «عشق و خشونت»، «حرمت رفیق»، «ماه عسل»، «چلچراغ»، «آتش جنوب»، «پیش‌کسوت»، «مادرجونم عاشق شده»، «رقیب»، «شرف»، «کندو»، «راننده اجباری»، «قسم»، «فاصله»، «ماشین مشتی ممدلی»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «شکست‌ناپذیر»، «گل‌پری جون»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «ناجورها»، «آب توبه»، «زیر پوست شب»، «مهدی فرنگی»، «تهمت»، «کوثر»، «تنگنا»، «مردها و نامردها»، «حریص»، «ناخدا»، «آقای جاهل»، «در آخرین لحظه»، «تیغ آفتاب»، «کج‌کلاه‌خان»، «نفرین»، «مصطفی‌لره»، «سراب»، «ممل آمریکایی»، «همیشه قهرمان»، «قلندر»، «پخمه»، «قمار زندگی»، «فرار از زندگی»، «یک جو غیرت»، «ستارخان»، «مستاجر»، «گذر اکبر»، «خوشگل محله»، «مردان خشن»، «آتشپاره شهر»، «میعادگاه خشم»، «مردی از جنوب شهر»، «قوز بالا قوز»، «حادثه جویان»، «جعفر و گلنار»، «زیبای جیب‌بر»، «قیصر»، «بهشت دور نیست»، «تحفه هند»، «من شوهر میخوام»، «دختر عشوه‌گر»، «لوطی قرن‌بیستم»، «پنجه آهنین»، «شعله‌های خشم»، «آشیانه خورشید»، «همه‌سر حریف»، «پرتگاه مخوف»، «اخراجی ها 3» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی دهقان

«علی دهقان» در آثاری همچون «پرستوهای عاشق»، «پل سفید»، «آلزایمر»، «خدا نزدیک است»، «تنبل قهرمان»، «زشت و زیبا»، «شمارش معکوس»، «خشم الهی»، «خدا قوت»، «حلقه‌های ازدواج»، «جانی و تپل»، «فریاد زیر آب»، «هم‌راهان»، «عشق و خشونت»، «حرمت رفیق»، «ماه عسل»، «چلچراغ»، «آتش جنوب»، «پیش‌کسوت»، «مادرجونم عاشق شده»، «رقیب»، «شرف»، «کندو»، «راننده اجباری»، «قسم»، «فاصله»، «ماشین مشتی ممدلی»، «دختران بلا، مردان ناقلا»، «شکست‌ناپذیر»، «گل‌پری جون»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «ناجورها»، «آب توبه»، «زیر پوست شب»، «مهدی فرنگی»، «تهمت»، «کوثر»، «تنگنا»، «مردها و نامردها»، «حریص»، «ناخدا»، «آقای جاهل»، «در آخرین لحظه»، «تیغ آفتاب»، «کج‌کلاه‌خان»، «نفرین»، «مصطفی‌لره»، «سراب»، «ممل آمریکایی»، «همیشه قهرمان»، «قلندر»، «پخمه»، «قمار زندگی»، «فرار از زندگی»، «یک جو غیرت»، «ستارخان»، «مستاجر»، «گذر اکبر»، «خوشگل محله»، «مردان خشن»، «آتشپاره شهر»، «میعادگاه خشم»، «مردی از جنوب شهر»، «قوز بالا قوز»، «حادثه جویان»، «جعفر و گلنار»، «زیبای جیب‌بر»، «قیصر»، «بهشت دور نیست»، «تحفه هند»، «من شوهر میخوام»، «دختر عشوه‌گر»، «لوطی قرن‌بیستم»، «پنجه آهنین»، «شعله‌های خشم»، «آشیانه خورشید»، «همه‌سر حریف»، «پرتگاه مخوف»، «اخراجی ها 3» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1395
7.5
1389
7.0
1385
7.0
1380
5.0
1377
0.0
1376
0.0
1358
7.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
7.0
1356
6.5
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
0.0
1354
6.9
1354
7.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
7.3
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
5.5
1352
0.0
1352
0.0
1352
6.9
1352
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
7.0
1350
7.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
0.0
1349
7.3
1348
7.0
1348
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1344
0.0
1342
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی دهقان