بیوگرافی کامل آرش راستاد

متن کامل بیوگرافی آرش راستاد

«آرش راستاد» در آثاری همچون «حریف دل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آرش راستاد

«آرش راستاد» در آثاری همچون «حریف دل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1375
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آرش راستاد