بیوگرافی کامل مهدی تارخ

متن کامل بیوگرافی مهدی تارخ

«مهدی تارخ» در آثاری همچون «دزد و پری»، «وقتی همه خوابیم»، «حس پنهان»، «معصومیت از دست رفته»، «فرش باد»، «کودکانه»، «آژانس شیشه‌ای»، «حریف دل» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی تارخ

«مهدی تارخ» در آثاری همچون «دزد و پری»، «وقتی همه خوابیم»، «حس پنهان»، «معصومیت از دست رفته»، «فرش باد»، «کودکانه»، «آژانس شیشه‌ای»، «حریف دل» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی تارخ