بیوگرافی کامل بردیا طاهری

متن کامل بیوگرافی بردیا طاهری

«بردیا طاهری» در آثاری همچون «خیلی دور، خیلی نزدیک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بردیا طاهری

«بردیا طاهری» در آثاری همچون «خیلی دور، خیلی نزدیک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بردیا طاهری

آخرین مشارکت های کاربران