بیوگرافی کامل محمدرضا ابراهیمی

متن کامل بیوگرافی محمدرضا ابراهیمی

«محمدرضا ابراهیمی» در آثاری همچون «بالابان»، «مهر مادری»، «اوریون»، «صدای منو می شنوید»، «دوشیزه»، «مربای شیرین»، «هفت پرده»، «خالتور» به عنوان «بازیگر»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدرضا ابراهیمی

«محمدرضا ابراهیمی» در آثاری همچون «بالابان»، «مهر مادری»، «اوریون»، «صدای منو می شنوید»، «دوشیزه»، «مربای شیرین»، «هفت پرده»، «خالتور» به عنوان «بازیگر»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.6
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.5
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1381
7.0
1380
0.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.7
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدرضا ابراهیمی

آخرین مشارکت های کاربران