بیوگرافی کامل فرخنده سلماسی

متن کامل بیوگرافی فرخنده سلماسی

«فرخنده سلماسی» در آثاری همچون «تو و من»، «پرستو های عاشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرخنده سلماسی

«فرخنده سلماسی» در آثاری همچون «تو و من»، «پرستو های عاشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1390
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرخنده سلماسی

آخرین مشارکت های کاربران