بیوگرافی کامل مجید نوری

متن کامل بیوگرافی مجید نوری

«مجید نوری» در آثاری همچون «زن شرقی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید نوری

«مجید نوری» در آثاری همچون «زن شرقی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1376
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید نوری