بیوگرافی کامل محمد بلخاری

متن کامل بیوگرافی محمد بلخاری

«محمد بلخاری» در آثاری همچون «معراجی ها»، «رسوایی»، «اخراجی ها 3» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد بلخاری

«محمد بلخاری» در آثاری همچون «معراجی ها»، «رسوایی»، «اخراجی ها 3» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.4
1392
5.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد بلخاری

آخرین مشارکت های کاربران