بیوگرافی کامل نیلوفر محمودی

متن کامل بیوگرافی نیلوفر محمودی

«نیلوفر محمودی» در آثاری همچون «رویای سینما»، «فرزند خوانده»، «محاکمه در خیابان»، «روزی که خواستگار آمد»، «دکل»، «طالع سعد»، «بوی خوش زندگی»، «روز فرشته»، «دو فیلم با یک بلیط» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نیلوفر محمودی

«نیلوفر محمودی» در آثاری همچون «رویای سینما»، «فرزند خوانده»، «محاکمه در خیابان»، «روزی که خواستگار آمد»، «دکل»، «طالع سعد»، «بوی خوش زندگی»، «روز فرشته»، «دو فیلم با یک بلیط» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نیلوفر محمودی

آخرین مشارکت های کاربران