بیوگرافی کامل عزیز نقدی

متن کامل بیوگرافی عزیز نقدی

«عزیز نقدی» در آثاری همچون «سهم من از زندگی»، «گلشیفته»، «به وقت شام»، «محرمانه تهران»، «چهل سالگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عزیز نقدی

«عزیز نقدی» در آثاری همچون «سهم من از زندگی»، «گلشیفته»، «به وقت شام»، «محرمانه تهران»، «چهل سالگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عزیز نقدی