بیوگرافی کامل عباس رزیجی

متن کامل بیوگرافی عباس رزیجی

«عباس رزیجی» در آثاری همچون «محرمانه تهران»، «حال»، «دم سرد»، «کمدی»، «دختران»، «ملک سلیمان نبی (ع)» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار دوم کارگردان»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس رزیجی

«عباس رزیجی» در آثاری همچون «محرمانه تهران»، «حال»، «دم سرد»، «کمدی»، «دختران»، «ملک سلیمان نبی (ع)» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار دوم کارگردان»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
صدور پروانه ساخت
0.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
صدور پروانه ساخت
0.0
صدور پروانه ساخت
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس رزیجی

آخرین مشارکت های کاربران