بیوگرافی کامل آرش مهاجری

متن کامل بیوگرافی آرش مهاجری

«آرش مهاجری» در آثاری همچون «احضار»، «گاو زخمی»، «سایه وحشت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آرش مهاجری

«آرش مهاجری» در آثاری همچون «احضار»، «گاو زخمی»، «سایه وحشت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1394
7.0
1393
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آرش مهاجری