بیوگرافی کامل وحید سیفی

متن کامل بیوگرافی وحید سیفی

«وحید سیفی» در آثاری همچون «به رنگ ارغوان»، «سگ‌کشی»، «قبرستان غیر‌انتفاعی»، «خانواده ارنست»، «خداحافظ رفیق»، «فرود در غربت»، «گیس بریده»، «قلاده های طلا»، «دیگری»، «محفل ایکس»، «رازها»، «اخراجی‌ها 2»، «جعبه موسیقی»، «پایان نامه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی وحید سیفی

«وحید سیفی» در آثاری همچون «به رنگ ارغوان»، «سگ‌کشی»، «قبرستان غیر‌انتفاعی»، «خانواده ارنست»، «خداحافظ رفیق»، «فرود در غربت»، «گیس بریده»، «قلاده های طلا»، «دیگری»، «محفل ایکس»، «رازها»، «اخراجی‌ها 2»، «جعبه موسیقی»، «پایان نامه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.6
1383
8.1
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.2
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
6.8
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1383
7.6
1383
8.1
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1387
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های وحید سیفی