بیوگرافی کامل پیمان نهان‌قدرتی

متن کامل بیوگرافی پیمان نهان‌قدرتی

«پیمان نهان‌قدرتی» در آثاری همچون «ستاره‌ها»، «سنت شهادت»، «سرخی سیب کال»، «قطعه زمستانی» به عنوان «کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پیمان نهان‌قدرتی

«پیمان نهان‌قدرتی» در آثاری همچون «ستاره‌ها»، «سنت شهادت»، «سرخی سیب کال»، «قطعه زمستانی» به عنوان «کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پیمان نهان‌قدرتی