بیوگرافی کامل ولی‌الله شیراندامی

متن کامل بیوگرافی ولی‌الله شیراندامی

«ولی‌الله شیراندامی» در آثاری همچون «کیفر»، «مختارنامه»، «جایی برای زندگی»، «خانه‌ای روی آب»، «بوی کافور، عطر یاس»، «یاد سبز لک لک ها / محبوبه»، «بلوغ»، «ماه عسل»، «قرق»، «گالان»، «شب دهم»، «وسوسه»، «دو سرنوشت»، «روز باشکوه»، «گمشدگان»، «مکافات»، «شیر سنگی»، «سمندر»، «پرونده»، «دادا»، «فصل خون»، «شازده احتجاب»، «غریبه و مه»، «وامپیر، زن خون آشام» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ولی‌الله شیراندامی

«ولی‌الله شیراندامی» در آثاری همچون «کیفر»، «مختارنامه»، «جایی برای زندگی»، «خانه‌ای روی آب»، «بوی کافور، عطر یاس»، «یاد سبز لک لک ها / محبوبه»، «بلوغ»، «ماه عسل»، «قرق»، «گالان»، «شب دهم»، «وسوسه»، «دو سرنوشت»، «روز باشکوه»، «گمشدگان»، «مکافات»، «شیر سنگی»، «سمندر»، «پرونده»، «دادا»، «فصل خون»، «شازده احتجاب»، «غریبه و مه»، «وامپیر، زن خون آشام» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ولی‌الله شیراندامی

آخرین مشارکت های کاربران