بیوگرافی کامل پیمان کامرانی

متن کامل بیوگرافی پیمان کامرانی

«پیمان کامرانی» در آثاری همچون «خصوصی / زندگی خصوصی»، «دردسر بزرگ»، «سلام بر عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پیمان کامرانی

«پیمان کامرانی» در آثاری همچون «خصوصی / زندگی خصوصی»، «دردسر بزرگ»، «سلام بر عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.7
1390
7.0
1389
6.9
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پیمان کامرانی

آخرین مشارکت های کاربران