بیوگرافی کامل حسین اسماعیلی

متن کامل بیوگرافی حسین اسماعیلی

«حسین اسماعیلی» در آثاری همچون «پدر»، «زندگی بدون زندگی»، «قلب سفید قاصدک‌ها»، «باغ بهشت»، «سنجاقک‌های برکه سبز»، «زمهریر»، «رقص شیطان»، «سفر غریب»، «چند متر مکعب عشق»، «همه چیز برای فروش»، «بی خداحافظی ...»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «سفر سرخ» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار صحنه»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین اسماعیلی

«حسین اسماعیلی» در آثاری همچون «پدر»، «زندگی بدون زندگی»، «قلب سفید قاصدک‌ها»، «باغ بهشت»، «سنجاقک‌های برکه سبز»، «زمهریر»، «رقص شیطان»، «سفر غریب»، «چند متر مکعب عشق»، «همه چیز برای فروش»، «بی خداحافظی ...»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «سفر سرخ» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار صحنه»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.6
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1387
7.0
1379
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین اسماعیلی

آخرین مشارکت های کاربران