بیوگرافی کامل محمد گیلانی

متن کامل بیوگرافی محمد گیلانی

«محمد گیلانی» در آثاری همچون «خاطره»، «جوانمرد»، «روز واقعه»، «حمله خرچنگ‌ها»، «حماسه مجنون»، «عملیات کرکوک»، «جستجوگر»، «آخرین مهلت»، «آفتاب نشین‌ها»، «سرباز اسلام»، «هزار بار مردن»، «در شهر خبری نیست»، «سیاه‌بخت»، «مشکی»، «مرد ناآرام»، «دو آقای باشخصیت»، «آقا رضای گل»، «نبرد عقاب‌ها»، «ماشین مشتی ممدلی»، «دکتر و رقاصه»، «گل‌پری جون»، «قفس»، «هفت مرد دلاور»، «گریز از مرگ»، «شرور»، «شیربها»، «وحشی جنگل»، «پاتک»، «خط آتش»، «یحیی» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور»، «دستیار دکور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد گیلانی

«محمد گیلانی» در آثاری همچون «خاطره»، «جوانمرد»، «روز واقعه»، «حمله خرچنگ‌ها»، «حماسه مجنون»، «عملیات کرکوک»، «جستجوگر»، «آخرین مهلت»، «آفتاب نشین‌ها»، «سرباز اسلام»، «هزار بار مردن»، «در شهر خبری نیست»، «سیاه‌بخت»، «مشکی»، «مرد ناآرام»، «دو آقای باشخصیت»، «آقا رضای گل»، «نبرد عقاب‌ها»، «ماشین مشتی ممدلی»، «دکتر و رقاصه»، «گل‌پری جون»، «قفس»، «هفت مرد دلاور»، «گریز از مرگ»، «شرور»، «شیربها»، «وحشی جنگل»، «پاتک»، «خط آتش»، «یحیی» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه»، «دستیار تدارکات»، «ساخت دکور»، «دستیار دکور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1371
7.0
1370
0.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
اکران شده
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1374
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد گیلانی

آخرین مشارکت های کاربران