بیوگرافی کامل المیرا گنجه

متن کامل بیوگرافی المیرا گنجه

«المیرا گنجه» در آثاری همچون «باغ بهشت»، «زمهریر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی المیرا گنجه

«المیرا گنجه» در آثاری همچون «باغ بهشت»، «زمهریر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1393
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های المیرا گنجه

آخرین مشارکت های کاربران