بیوگرافی کامل آرش معیریان

متولد: 01 فروردین 1350
در: ایران ، تهران ، تهران

متن کامل بیوگرافی آرش معیریان

دوران متوسطه را با دیپلم کامپیوتر به پایان رساند، لیسانس کارگردانی سینما را از دانشگاه هنر و فوق لیسانس ادیبات نمایشی را از دانشگاه تهران اخذ کرده است. وی عضو کانون تدوین گران و کارگردانان خانه سینما ایران و مدرس کارگردانی و تدوین دردانشکده های هنر و سوره است. معیریان فعالیت در سینما را با دستیاری کارگردان و دستیاری تدوین از سال (۱۳۷۰) آغاز کرده است. او که دستی هم به قلم دارد تا کنون بیش از ۴۰ عنوان مقاله سینمایی را نوشته و ترجمه کرده و درنشریات سینمایی به چاپ رسانده است. همچنین وی تالیف کتاب «زيبايی شناسی سينمای تداومی» را برای «دفتر پژوهش های سيما» به اتمام رسانده است. سال ۱۳۸۲ برای ساخت فیلم «کما» برای اولین بارپشت دوربین رفت و با فیلم های «شارلاتان»، «چپ دست»، «آنکه دریا میرود» و چند فیلم دیگر ادامه داد.

متن کامل بیوگرافی آرش معیریان

دوران متوسطه را با دیپلم کامپیوتر به پایان رساند، لیسانس کارگردانی سینما را از دانشگاه هنر و فوق لیسانس ادیبات نمایشی را از دانشگاه تهران اخذ کرده است. وی عضو کانون تدوین گران و کارگردانان خانه سینما ایران و مدرس کارگردانی و تدوین دردانشکده های هنر و سوره است. معیریان فعالیت در سینما را با دستیاری کارگردان و دستیاری تدوین از سال (۱۳۷۰) آغاز کرده است. او که دستی هم به قلم دارد تا کنون بیش از ۴۰ عنوان مقاله سینمایی را نوشته و ترجمه کرده و درنشریات سینمایی به چاپ رسانده است. همچنین وی تالیف کتاب «زيبايی شناسی سينمای تداومی» را برای «دفتر پژوهش های سيما» به اتمام رسانده است. سال ۱۳۸۲ برای ساخت فیلم «کما» برای اولین بارپشت دوربین رفت و با فیلم های «شارلاتان»، «چپ دست»، «آنکه دریا میرود» و چند فیلم دیگر ادامه داد.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
9.2
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
صدور پروانه ساخت
0.0
صدور پروانه ساخت
0.0
1397
0.0
1397
7.1
1396
5.7
1396
6.5
1394
7.0
1393
7.0
1393
7.0
1392
0.0
1392
7.1
1390
7.0
1390
5.0
1388
6.9
1386
7.0
1385
5.7
1384
7.0
1382
6.8
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.7
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1371
0.0
1371
5.7
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آرش معیریان