بیوگرافی کامل جواد تقدسی

متن کامل بیوگرافی جواد تقدسی

«جواد تقدسی» در آثاری همچون «مریم»، «شارلاتان»، «ملانصرالدین و عروسی دخترش»، «بله برون»، «ایران سرای من است»، «کلام حق»، «هیولا»، «ولی‌نعمت»، «صلوة ظهر»، «آقا رضای گل»، «یاور»، «شب عروسی»، «سوگلی»، «مرد جنگلی»، «مرد روز»، «عمو سبزی‌فروش»، «خوشگل و قهرمان»، «دختر کدخدا»، «نخاله قهرمان»، «رانندگان جهنم»، «مامور 114»، «شیطون بلا»، «همه‌سر حریف»، «گردن کلفت»، «دهکده طلایی»، «زندگی دوزخی»، «بامعرفت‌ها»، «تازه به‌دوران رسیده «از کجا آورده‌ای؟»»، «دندان افعی»، «آتیشپاره تهران»، «آیینه تاکسی»، «شیرفروش»، «پول حلال»، «ماجرای پروین»، «دوستان یکرنگ»، «صفرعلی»، «یکی بود یکی نبود»، «انگشتر جادو»، «طلسم شکسته»، «شاباجی خانم»، «مادموازل خاله»، «برهنه خوشحال»، «خورشید می‌درخشد»، «دماغ سوخته‌ها»، «جادو»، «دوقلوها» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جواد تقدسی

«جواد تقدسی» در آثاری همچون «مریم»، «شارلاتان»، «ملانصرالدین و عروسی دخترش»، «بله برون»، «ایران سرای من است»، «کلام حق»، «هیولا»، «ولی‌نعمت»، «صلوة ظهر»، «آقا رضای گل»، «یاور»، «شب عروسی»، «سوگلی»، «مرد جنگلی»، «مرد روز»، «عمو سبزی‌فروش»، «خوشگل و قهرمان»، «دختر کدخدا»، «نخاله قهرمان»، «رانندگان جهنم»، «مامور 114»، «شیطون بلا»، «همه‌سر حریف»، «گردن کلفت»، «دهکده طلایی»، «زندگی دوزخی»، «بامعرفت‌ها»، «تازه به‌دوران رسیده «از کجا آورده‌ای؟»»، «دندان افعی»، «آتیشپاره تهران»، «آیینه تاکسی»، «شیرفروش»، «پول حلال»، «ماجرای پروین»، «دوستان یکرنگ»، «صفرعلی»، «یکی بود یکی نبود»، «انگشتر جادو»، «طلسم شکسته»، «شاباجی خانم»، «مادموازل خاله»، «برهنه خوشحال»، «خورشید می‌درخشد»، «دماغ سوخته‌ها»، «جادو»، «دوقلوها» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
5.0
1382
7.0
1377
0.0
1356
0.0
1355
6.9
1355
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1350
0.0
1349
0.0
1349
6.9
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
0.0
1344
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1342
0.0
1340
0.0
1340
0.0
1340
0.0
1339
0.0
1339
0.0
1339
0.0
1339
7.0
1339
0.0
1339
0.0
1338
0.0
1337
0.0
1337
0.0
1337
0.0
1336
0.0
1336
0.0
1335
0.0
1334
0.0
1334
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1338
0.0
1338
0.0
1334
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جواد تقدسی