بیوگرافی کامل سهراب میرسپاسی

متن کامل بیوگرافی سهراب میرسپاسی

«سهراب میرسپاسی» در آثاری همچون «کریستال»، «کوچه و موزه»، «چشم های بارانی / شانه دوست»، «چهره به چهره»، «نطفه شوم»، «طبل بزرگ زیر پای چپ»، «موشو / مشت بر پوست»، «آوازخوان»، «دبستان شوک»، «بادام های تلخ»، «شیرهای جوان»، «معصوم»، «بید و باد»، «یاس های وحشی»، «متهم»، «سلام به انتظار»، «سکوت کوهستان»، «فردا روز دیگری است»، «سال‌های بی‌قراری»، «انتهای قدرت»، «باز باران»، «سؤظن»، «آقای بخشدار»، «راز کوکب»، «گودال»، «سپید یال»، «به خاطر همه چیز» به عنوان «تدوین‌گر»، «صداگذار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سهراب میرسپاسی

«سهراب میرسپاسی» در آثاری همچون «کریستال»، «کوچه و موزه»، «چشم های بارانی / شانه دوست»، «چهره به چهره»، «نطفه شوم»، «طبل بزرگ زیر پای چپ»، «موشو / مشت بر پوست»، «آوازخوان»، «دبستان شوک»، «بادام های تلخ»، «شیرهای جوان»، «معصوم»، «بید و باد»، «یاس های وحشی»، «متهم»، «سلام به انتظار»، «سکوت کوهستان»، «فردا روز دیگری است»، «سال‌های بی‌قراری»، «انتهای قدرت»، «باز باران»، «سؤظن»، «آقای بخشدار»، «راز کوکب»، «گودال»، «سپید یال»، «به خاطر همه چیز» به عنوان «تدوین‌گر»، «صداگذار» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سهراب میرسپاسی