بیوگرافی کامل سهراب میرسپاسی

متن کامل بیوگرافی سهراب میرسپاسی

«سهراب میرسپاسی» در آثاری همچون «کوچه و موزه»، «کریستال»، «چشم های بارانی / شانه دوست»، «چهره به چهره»، «نطفه شوم»، «طبل بزرگ زیر پای چپ»، «موشو / مشت بر پوست»، «دبستان شوک»، «آوازخوان»، «شیرهای جوان»، «بادام های تلخ»، «معصوم»، «بید و باد»، «یاس های وحشی»، «متهم»، «سلام به انتظار»، «سکوت کوهستان»، «فردا روز دیگری است»، «انتهای قدرت»، «سال‌های بی‌قراری»، «باز باران»، «سؤظن»، «آقای بخشدار»، «راز کوکب»، «گودال»، «سپید یال»، «به خاطر همه چیز» به عنوان «تدوین‌گر»، «صداگذار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سهراب میرسپاسی

«سهراب میرسپاسی» در آثاری همچون «کوچه و موزه»، «کریستال»، «چشم های بارانی / شانه دوست»، «چهره به چهره»، «نطفه شوم»، «طبل بزرگ زیر پای چپ»، «موشو / مشت بر پوست»، «دبستان شوک»، «آوازخوان»، «شیرهای جوان»، «بادام های تلخ»، «معصوم»، «بید و باد»، «یاس های وحشی»، «متهم»، «سلام به انتظار»، «سکوت کوهستان»، «فردا روز دیگری است»، «انتهای قدرت»، «سال‌های بی‌قراری»، «باز باران»، «سؤظن»، «آقای بخشدار»، «راز کوکب»، «گودال»، «سپید یال»، «به خاطر همه چیز» به عنوان «تدوین‌گر»، «صداگذار» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سهراب میرسپاسی