بیوگرافی کامل رضا هوشمند

متن کامل بیوگرافی رضا هوشمند

«رضا هوشمند» در آثاری همچون «باشو غریبه کوچک»، «میرزا کوچک‌خان»، «سردار جنگل»، «آفتاب نشین‌ها»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «صمد در راه اژدها»، «تعصب»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «اسرار گنج دره جنی»، «صمد آرتیست می‌شود»، «صمد به مدرسه می‌رود»، «ببر مازندران»، «سنگ صبور»، «گنج و رنج»، «کشتی نوح»، «پسر دهاتی»، «داغ ننگ»، «اشک یتیم»، «شب قوزی»، «لاشخورها»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «اشک شوق»، «فردا روشن است»، «روزنه امید»، «قاصد بهشت»، «خورشید می‌درخشد»، «تنگنا»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «خواستگار»، «صمد و فولادزره دیو»، «فاتح دل‌ها»، «دختر ظالم بلا»، «حسن فرفره»، «غول بیابونی»، «مالک دوزخ»، «زن وحشی وحشی»، «عشق کولی»، «ستاره هفت آسمون»، «عشق قارون»، «مردان خشن»، «دنیا مال منه»، «فریاد»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «بازو طلایی»، «مامور دوجانبه»، «شیرمرد»، «من مادرم»، «محکوم»، «آرشین مالالان (بزاز دوره گرد)» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا هوشمند

«رضا هوشمند» در آثاری همچون «باشو غریبه کوچک»، «میرزا کوچک‌خان»، «سردار جنگل»، «آفتاب نشین‌ها»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «صمد در راه اژدها»، «تعصب»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «اسرار گنج دره جنی»، «صمد آرتیست می‌شود»، «صمد به مدرسه می‌رود»، «ببر مازندران»، «سنگ صبور»، «گنج و رنج»، «کشتی نوح»، «پسر دهاتی»، «داغ ننگ»، «اشک یتیم»، «شب قوزی»، «لاشخورها»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «اشک شوق»، «فردا روشن است»، «روزنه امید»، «قاصد بهشت»، «خورشید می‌درخشد»، «تنگنا»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «خواستگار»، «صمد و فولادزره دیو»، «فاتح دل‌ها»، «دختر ظالم بلا»، «حسن فرفره»، «غول بیابونی»، «مالک دوزخ»، «زن وحشی وحشی»، «عشق کولی»، «ستاره هفت آسمون»، «عشق قارون»، «مردان خشن»، «دنیا مال منه»، «فریاد»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «بازو طلایی»، «مامور دوجانبه»، «شیرمرد»، «من مادرم»، «محکوم»، «آرشین مالالان (بزاز دوره گرد)» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا هوشمند