بیوگرافی کامل رضا هوشمند

متن کامل بیوگرافی رضا هوشمند

«رضا هوشمند» در آثاری همچون «باشو غریبه کوچک»، «میرزا کوچک‌خان»، «سردار جنگل»، «آفتاب نشین‌ها»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «صمد در راه اژدها»، «تعصب»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «صمد آرتیست می‌شود»، «اسرار گنج دره جنی»، «صمد به مدرسه می‌رود»، «ببر مازندران»، «سنگ صبور»، «گنج و رنج»، «کشتی نوح»، «پسر دهاتی»، «داغ ننگ»، «شب قوزی»، «اشک یتیم»، «لاشخورها»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «اشک شوق»، «فردا روشن است»، «روزنه امید»، «قاصد بهشت»، «خورشید می‌درخشد»، «تنگنا»، «صمد و فولادزره دیو»، «فاتح دل‌ها»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «خواستگار»، «دختر ظالم بلا»، «حسن فرفره»، «زن وحشی وحشی»، «عشق کولی»، «غول بیابونی»، «مالک دوزخ»، «ستاره هفت آسمون»، «عشق قارون»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «مردان خشن»، «دنیا مال منه»، «فریاد»، «بازو طلایی»، «مامور دوجانبه»، «شیرمرد»، «من مادرم»، «محکوم»، «آرشین مالالان (بزاز دوره گرد)» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا هوشمند

«رضا هوشمند» در آثاری همچون «باشو غریبه کوچک»، «میرزا کوچک‌خان»، «سردار جنگل»، «آفتاب نشین‌ها»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «صمد در راه اژدها»، «تعصب»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «صمد آرتیست می‌شود»، «اسرار گنج دره جنی»، «صمد به مدرسه می‌رود»، «ببر مازندران»، «سنگ صبور»، «گنج و رنج»، «کشتی نوح»، «پسر دهاتی»، «داغ ننگ»، «شب قوزی»، «اشک یتیم»، «لاشخورها»، «ستاره‌ای چشمک زد»، «اشک شوق»، «فردا روشن است»، «روزنه امید»، «قاصد بهشت»، «خورشید می‌درخشد»، «تنگنا»، «صمد و فولادزره دیو»، «فاتح دل‌ها»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «خواستگار»، «دختر ظالم بلا»، «حسن فرفره»، «زن وحشی وحشی»، «عشق کولی»، «غول بیابونی»، «مالک دوزخ»، «ستاره هفت آسمون»، «عشق قارون»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «مردان خشن»، «دنیا مال منه»، «فریاد»، «بازو طلایی»، «مامور دوجانبه»، «شیرمرد»، «من مادرم»، «محکوم»، «آرشین مالالان (بزاز دوره گرد)» به عنوان «بازیگر»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا هوشمند