بیوگرافی کامل اسماعیل پوررضا

متن کامل بیوگرافی اسماعیل پوررضا

«اسماعیل پوررضا» در آثاری همچون «بر سر دوراهی»، «به دنیا آمدن»، «خط ویژه»، «پس كوچه‌های شمرون»، «خوابگاه دختران»، «سایه به سایه»، «مسافران»، «صف»، «چوپانان کویر»، «رسول پسر ابوالقاسم»، «غریبه و مه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اسماعیل پوررضا

«اسماعیل پوررضا» در آثاری همچون «بر سر دوراهی»، «به دنیا آمدن»، «خط ویژه»، «پس كوچه‌های شمرون»، «خوابگاه دختران»، «سایه به سایه»، «مسافران»، «صف»، «چوپانان کویر»، «رسول پسر ابوالقاسم»، «غریبه و مه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اسماعیل پوررضا

آخرین مشارکت های کاربران