بیوگرافی کامل نادر رجب‌پور

متن کامل بیوگرافی نادر رجب‌پور

«نادر رجب‌پور» در آثاری همچون «معصومیت از دست رفته»، «عشق فیلم»، «تلفن»، «تنهاترین سردار»، «طالع سعد»، «روز واقعه»، «کیمیا»، «هبوط»، «بازیچه»، «‌مخترع‌ 2001»، «سایه خیال»، «ابلیس»، «شنگول و منگول»، «مردی که موش شد»، «صاعقه»، «یک عاشقانه ساده» به عنوان «بازیگر»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «طراح حرکات موزون» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نادر رجب‌پور

«نادر رجب‌پور» در آثاری همچون «معصومیت از دست رفته»، «عشق فیلم»، «تلفن»، «تنهاترین سردار»، «طالع سعد»، «روز واقعه»، «کیمیا»، «هبوط»، «بازیچه»، «‌مخترع‌ 2001»، «سایه خیال»، «ابلیس»، «شنگول و منگول»، «مردی که موش شد»، «صاعقه»، «یک عاشقانه ساده» به عنوان «بازیگر»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «طراح حرکات موزون» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نادر رجب‌پور

آخرین مشارکت های کاربران