بیوگرافی کامل رضا فتحی

متن کامل بیوگرافی رضا فتحی

«رضا فتحی» در آثاری همچون «ساحل امن»، «سکوت رعنا»، «هدف» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا فتحی

«رضا فتحی» در آثاری همچون «ساحل امن»، «سکوت رعنا»، «هدف» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
0.0
1393
0.0
1373
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا فتحی