بیوگرافی کامل رضا بنفشه‌خواه

متن کامل بیوگرافی رضا بنفشه‌خواه

«رضا بنفشه‌خواه» در آثاری همچون «روز شصتم»، «کلوپ همسران»، «آشوب»، «چمدان»، «یک سطر واقعیت»، «موج و صخره»، «آقای زرنگ»، «پایتخت 1»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «بعدازظهر سگی سگی»، «پوست موز»، «یک وجب از آسمان»، «مسافری از گرونگول»، «کوچولوی خوش‌شانس»، «وعده دیدار»، «رستوران خانوادگی»، «یادداشت‌های کودکی»، «جان سخت»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «پروانه طلایی»، «لبه تیغ»، «مجسمه»، «بازی تمام شد»، «تا مرز دیدار»، «پرستار شب»، «خارج از محدوده»، «اجاره‌نشین‌ها»، «پدربزرگ»، «مردی که زیاد می‌دانست» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا بنفشه‌خواه

«رضا بنفشه‌خواه» در آثاری همچون «روز شصتم»، «کلوپ همسران»، «آشوب»، «چمدان»، «یک سطر واقعیت»، «موج و صخره»، «آقای زرنگ»، «پایتخت 1»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «بعدازظهر سگی سگی»، «پوست موز»، «یک وجب از آسمان»، «مسافری از گرونگول»، «کوچولوی خوش‌شانس»، «وعده دیدار»، «رستوران خانوادگی»، «یادداشت‌های کودکی»، «جان سخت»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «پروانه طلایی»، «لبه تیغ»، «مجسمه»، «بازی تمام شد»، «تا مرز دیدار»، «پرستار شب»، «خارج از محدوده»، «اجاره‌نشین‌ها»، «پدربزرگ»، «مردی که زیاد می‌دانست» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا بنفشه‌خواه

آخرین مشارکت های کاربران