بیوگرافی کامل حسام شجاعی

متن کامل بیوگرافی حسام شجاعی

«حسام شجاعی» در آثاری همچون «سراسر شب»، «نسترن‌های وحشی»، «پل خواب»، «خنده‌ های آتوسا»، «دربست آزادی»، «آقای الف»، «تلفن همراه رییس جمهور» به عنوان «بازیگر»، «مجری طرح» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسام شجاعی

«حسام شجاعی» در آثاری همچون «سراسر شب»، «نسترن‌های وحشی»، «پل خواب»، «خنده‌ های آتوسا»، «دربست آزادی»، «آقای الف»، «تلفن همراه رییس جمهور» به عنوان «بازیگر»، «مجری طرح» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسام شجاعی