بیوگرافی کامل نیما پتگر

متن کامل بیوگرافی نیما پتگر

«نیما پتگر» در آثاری همچون «رئیس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نیما پتگر

«نیما پتگر» در آثاری همچون «رئیس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.7
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نیما پتگر